Stödgrepp

Förslag på produkt

Ladda ner den kompletta guiden om tillgänglig badrumsinredning

Få den kompletta inredningsguiden

Vi har samlat all information i vår kompletta inredningsguide för tillgängliga badrum.

Du får all nödvändig kunskap och tips och tricks för att inreda badrum med fokus på flexibilitet och särskilda behov, med specifika ritningar och exempel.

Ladda ner guiden här

Det flexibla badrummet

Människor vill kunna själva. Vi ser till att det blir så.

Tillgängliga badrum med Pressalit Plus

Vänligen acceptera alla cookies för att se den här videon. Klicka här för att ändra samtycke till cookies.

Vänligen acceptera alla cookies för att se den här videon. Klicka här för att ändra samtycke till cookies.


PLUS är en flexibel lösning med produkter som kan ställas in både höjd- och sidledes. PLUS lämpar sig väl för badrum

  • som används av flera personer
  • som används av personer med ett framskridande sjukdomsförlopp
  • där det finns varierande behov

Serien är utvecklad efter mottot "badrummet ska anpassas efter brukaren – inte tvärtom". Du får ökad självständighet, eventuella vårdare får bättre arbetsförhållanden och investeraren en bättre ekonomi.

Målgrupper

  • Privatbostäder
  • Äldreboenden
  • Vårdhem/-institutioner
  • Sjukhus
  • Hotell
    m.m.

Funktionell design förbättrar livskvaliteten

Flexibla lösningar, självhjälp och funktionell design är nyckelord när det gäller inredning av olika äldreboenden. Målet är bättre livskvalitet för medborgarna. Men hur översätter du ord till konkreta lösningar? Här har vi samlat praktiska erfarenheter som inspiration till hur funktionalitet och estetik kan skapa livskvalitet i praktiken.

Flexibilitet på skenor

Tvättställ kan höjas och sänkas. Toaletten kan skjutas i sidled och är utrustad med toalettarmstöd som kan tas bort vid behov. Spegeln kan ställas in för både sittande och stående personer, och under tvättstället finns det tillräckligt med utrymme för rullstolsburna att komma vattenkranen. Dessa är några av de fördelar som är inbyggda i badrummen i Marienlund vårdboende i Silkeborg.

"Vi hade ett viktigt önskemål om att ha mer flexibla lösningar som kunde flyttas både vertikalt och horisontellt och som därför lätt kan anpassas till den enskilda personens behov", säger Lene Thomsen, SOSU-assistent vid Marienlund omvårdnadsboende.

Därför har de på Marienlund omvårdnadsboende monterat upp alla hjälpmedel i badrummet ovanför golvet på skenorna på väggen och placerat hjälpmedelsprodukterna på skenorna. Skensystemet går hela vägen runt badrummet. Skenan gör att personalen snabbt kan lägga till, ta bort eller återmontera hjälpmedlen beroende på den enskilda personens behov. Det ger en bättre livskvalitet för personen, förklarar Lene Thomsen.

De som kan själva, vill gärna sköta sig själva. Det är precis som oss alla andra. Vi mår bäst när vi kan utföra saker själva. Det förändras inte bara för att du blir äldre." Särskilt betonar Lene Thomsen duschstolen, som det verktyg som bäst visar flexibilitet och funktionalitet i praktiken.

Duschstolen hänger på skenan och tar inte bort golvutrymmet. Det är lättare att ta sig runt personen och vi kan bättre hjälpa till i den utsträckning som personen behöver. Generellt hjälper skenan att göra vår vardag lättare,” förklarar hon.

Innan Marienlund byggdes, genomförde Silkeborg kommun en användarundersökning som visade särskilt att en flexibel toalett var en viktig faktor för personalen. Därför monterades toaletten på en extra vägg utanpå den bärande väggen. Väggen med toaletten kan således enkelt skjutas och fästas närmare eller längre bort från tvättstället och de andra hjälpmedlen enligt användarens och vårdpersonalens behov.

Generellt sett är vi mycket nöjda med att badrummen anpassas för den enskilde personen. Vi går inte och flyttar runt hjälpmedlen dagligen, men vi sätter värde på att designa badrummen efter de enskilda boendes behov,” förklarar Lene Thomsen och fortsätter:

"Det faktum att badrummen kan förändras från en person till en annan ger oss [personalen] bättre arbetsförhållanden, och våra boende trivs mycket bättre, för att de är mer oberoende och kan utföra fler vardagliga rutiner själva."

Sammanfattningsvis pekar dessa praktiska erfarenheter från Marienlund omvårdnadsboende på att funktionell design är nyckeln till att öka personens välbefinnande och inte minst optimera vårdpersonalens arbetsvillkor.

Hygien

När Pressalit utvecklar nya produkter är hygienen alltid i fokus. Se videon nedan och läs mer.

Vänligen acceptera alla cookies för att se den här videon. Klicka här för att ändra samtycke till cookies.

Vänligen acceptera alla cookies för att se den här videon. Klicka här för att ändra samtycke till cookies.


Just hygien har de senaste åren stått högt upp på dagordningen på både vårdboenden och i privata hem världen över. Tiden är knapp och rengöringen ska kunna skötas enkelt och snabbt, vilket i sin tur givetvis ställer höga krav på produktutvecklingen. Därför rådgör alltid Pressalits designers och produktutvecklare med experter på området vid utvecklingen av nya produkter.

Samtal med bland annat danska hygiensjuksköterskor har bidragit till att vi har kunnat optimera vår produktutveckling. Det gör att vi kan se till att vi tillverkar produkter på ett sätt som gör det svårare för smuts och bakterier att få fäste samtidigt som de är enkla att rengöra.