Flyttbart tvättställ från Pressalit

Pressalit MATRIX

Höjdreglerbar och sidoreglerbar tvättställslösning

NYHET – Tvättställ som lätt kan justeras

Ta funktionalitet och hygien till nästa nivå med den nya höjdreglerbara och sidoreglerbara tvättställslösningen Pressalit MATRIX. Du kan både optimera utrymmet i badrummet och tillgodose de olika behoven hos användare och vårdare med den här nya produkten, som består av en Pressalit MATRIX upphängningsanordning tillsammans med ett Pressalit MATRIX MEDIUM eller Pressalit MATRIX ANGLE DEEP tvättställ.

Funktionalitet, säkerhet och arbetsmiljö står i fokus och Pressalit MATRIX främjar självständighet, träning, platsoptimering och inte minst säkerheten i badrummet – i privata hem, på vårdhem och institutioner eller sjukhus.

Vänligen acceptera alla cookies för att se den här videon. Klicka här för att ändra samtycke till cookies.

Vänligen acceptera alla cookies för att se den här videon. Klicka här för att ändra samtycke till cookies.

Använd tvättstället till många olika ändamål

Användningsmöjligheterna är många och du kan välja mellan manuell och elektrisk drift, beroende på dina behov. Den ger många olika fördelar:

  • Enklare personlig hygien för användaren
  • Träning och ökat fokus på självständighet
  • Platsoptimering för mindre badrum
  • Tidsbesparande hjälpmedel för personalen
  • Säkerställer optimala arbetsförhållanden för vårdpersonalen

Anpassningsbara lösningar ökar livskvaliteten

Vissa människor behöver mycket hjälp i badrummet – andra lite eller inte alls. Och i vissa fall förändras behovet under dagen. Det ställer stora krav på den assistans och de hjälpmedel som måste finnas tillgängliga – och därmed också på anpassningsförmågan.

En flexibel lösning som tar hänsyn till användarens specifika behov vid varje given tidpunkt bidrar till att skapa situationer som inte bara ökar självständigheten utan också bidrar till att ge en viss grad av frihet och därmed, för vissa, en möjlighet att enklare kunna ta hand om sin personliga hygien själv.

Använd tvättstället där du har behov för det

Ett flyttbart tvättställ skapar nödvändigt utrymme runt toaletten vid behov. På så sätt blir det lättare att manövrera en rullstol och i badrum där det behövs mer utrymme runt duschen kan man genom att flytta tvättstället förbättra både arbetsmiljön och integriteten i samband med en dusch eller ett bad.

När tvättstället används för att underlätta att förflytta sig från en rullstol till toaletten, eller tvärtom, är det viktigt att avståndet mellan tvättstället och toaletten är korrekt och att det lätt kan anpassas till situationen.

Höjdregleringen av tvättstället och upphängningsanordningen kan vara antingen manuell eller elektrisk, beroende på modell, och den totala rörelsen är 500 mm i sidled och 300 mm i höjdled.

Flytta tvättstället åt sidan på några sekunder

Sidoregleringen sker genom att man aktiverar en lättåtkomlig funktion som sitter under tvättstället. Det tar bara några sekunder att flytta tvättstället och det kan göras säkert med bara en hand.

Att flytta tvättstället sker genom en smidig rörelse och kräver mycket lite handkraft, så både användaren och vårdaren kan ofta och lätt flytta tvättstället – även med utsidan av handen. När utlösningsknappen släpps låses tvättstället i det aktuella läget. Det säkerställer att tvättstället inte flyttar på sig ytterligare innan man själv väljer det.

Enkel justering – manuell eller elektrisk

Det ska vara lätt att ställa in tvättstället så att det passar alla familjemedlemmar – och det ska kunna hanteras av alla. Den nya höjdreglerbara och sidoreglerbara tvättställslösningen MATRIX från Pressalit finns med två inställningsalternativ: elektrisk eller manuell.

För den som bor ensam, eller om alla i hemmet har samma behov, kan ett manuellt höjdregleringssystem som sällan behöver justeras väljas. Finns det däremot flera olika behov är en enkel och snabb elektrisk justering att föredra.

På ett sjukhus eller en institution med flera olika användare kommer den elektriska höjdregleringen att bidra till mer skonsamma arbetsrutiner för personalen och till och med göra det möjligt för användaren att hjälpa till själv, vilket frigör tid för vård- och omsorgspersonalen att ägna sig åt andra uppgifter.

Nedan kan du se exempel på de olika varianterna. Gemensamt för dem är placeringen av funktionsknappen när tvättstället ska flyttas till den ena eller andra sidan.

Elektriska knappar på framsidan för att enkelt kunna justera tvättställets höjd. Funktionsknappen för sidoförskjutning är placerad på tvättstället under knapparna.

Den manuella handveven för att justera tvättställets höjd är placerad på sidan av upphängningen. En manuell höjdreglering är särskilt användbar när höjden inte behöver justeras så ofta.

Produktvarianter

Tvättställslösning för många olika behov

Utnyttja möjligheten att flytta tvättstället bort från toaletten för att skapa utrymme för vårdpersonal att lättare komma till eller närmare toaletten för att skapa utrymme vid dusch- och badområdet. Det flyttbara tvättstället gör det också lättare att manövrera en rullstol i badrummet.

Använd tvättstället vid träning där fokus ligger på att öka självständigheten för både sittande och stående användare. Den sittande användaren kan alltså använda tvättstället både för att förflytta sig till och från en rullstol och för att tvätta händerna medan han eller hon fortfarande sitter på toaletten.

I ett privat hem finns det vanligtvis flera användare av ett badrum som har olika behov och fysiska möjligheter. Då kan varje användning av badrummet kräva olika inställningar. När det finns både sittande och stående användare finns det en naturlig höjdskillnad och då är en flexibel och justerbar lösning att föredra. Det gör det enkelt att tillgodose specifika situationer och behov.

När du enkelt kan flytta på tvättstället öppnar du upp för möjligheten att utnyttja det tillgängliga utrymmet och i bästa fall spara viktiga kvadratmeter i badrummet.

Hygienisk funktionalitet i världsklass

Kombinationen av funktionella egenskaper i ett hygieniskt sammanhang gör den höjd- och sidoreglerbara tvättställslösningen till ett självklart val i en miljö där fokus ligger på att skapa optimala förhållanden för användaren och vårdaren.

De rörliga delarna av tvättstället och handfatet är dolda bakom en kåpa som löper tätt längs väggen och ansluter tätt mot tvättstället, så att damm och smuts inte lägger sig på svåråtkomliga ställen. Alla ytor är dessutom stora och släta och lätta att torka av.

Dessutom finns det möjlighet att välja ett tvättställ utan översvämningshål och en särskild bottenventil anpassad för sjukhus. Detta underlättar rengöringen och minskar risken för smutsansamling, vilket i sin tur minskar risken för smittspridning.

Du behöver inte ha koll på allt – det har vi

Att utforma ett tillgängligt badrum, oavsett om det är i ett stort projekt eller i ett privat hem, handlar om att skapa de bästa förutsättningarna för både användaren och eventuell vårdare eller sjukvårdspersonal, baserat på de specifika omständigheterna i varje situation.

På Pressalit har vi många års erfarenhet och expertis inom detta område. Vi ger råd om allt från platsoptimering till regler och riktlinjer för inredningen samt val av lösning och installation. Med andra ord behöver du inte veta allt i förväg. Vi hjälper dig från början till slut.

Du är välkommen att kontakta oss för mer information eller ett kostnadsfritt möte och låt oss tillsammans hitta den bästa lösningen för dig.

Claus, Pressalit
Kontakt Claus Albertsen - Sales Director, Nordic
8788 8662
cal@pressalit.com
Kontakt

Populära tvättställ