Badeværelse med hjælpemidler i ældreboliger

Der er mange ting at overveje, når badeværelset i ældre- og plejeboliger skal indrettes. Badeværelset skal være et sikkert og trygt sted for borgerne; det skal indrettes, så borgerne kan være så selvhjulpne som muligt, samt give plejepersonalet mest hensigtsmæssige arbejdsbetingelser og et sundt arbejdsmiljø.

Den viden og meget mere vil vi gerne dele med jer, og noget af det har vi samlet her på siden, f.eks. link til den komplette indretningsguide.

Komplet indretningsguide til badeværelser

Få den komplette indretningsguide

I vores indretningsguide kan du få flere nyttige råd samt en tjekliste, der kan gøre planlægningen meget nemmere for dig.

Få den komplette indretningsguide

Fleksible hjælpemidler sikrer fremtidssikrede indretningsløsninger

I ældreboliger og plejeboliger er der en ekstra væsentlig ting at have in mente, når badeværelset indrettes; nemlig, at badeværelset over tid skal kunne benyttes af mange forskellige borgere med forskellige behov samt af borgere med progredierende og skiftende forløb.

Det stiller store krav til fleksibiliteten i indretningen, hvis ikke badeværelset skal gennemgå renoveringer hver gang, behovene ændrer sig. Ved at indrette badeværelset med fleksible hjælpemidler, der kan tilpasses til den enkelte plejesituation, får alle medarbejdere ligeledes de mest optimale betingelser for et godt arbejdsmiljø og borgerne får mulighed for at være selvhjulpne i så høj grad som muligt.

I de nedenstående afsnit får du konkrete råd og produktforslag til den ideelle indretning med fleksible hjælpemidler omkring de tre væsentligste områder på badeværelset; nemlig ved vasken, ved toilettet og i badet.

Disse råd skulle gerne kunne hjælpe dig til at finde de løsninger, der passer bedst til dit badeværelsesprojekt.

Video Pressalit PLUS for tilgængelige badeværelser

Accepter venligst alle cookies for at se denne video. Klik her for at ændre cookie-samtykke.

Accepter venligst alle cookies for at se denne video. Klik her for at ændre cookie-samtykke.

Indretning ved håndvasken

I ældre- og plejeboliger er behovet ved vasken forskelligt. For nogle borgere bruges vasken på badeværelset i et meget begrænset omfang, mens den for andre borgere bruges mange gange dagligt i forbindelse med den personlige pleje.

Dette afhænger i høj grad af borgernes funktionsniveau og selvhjulpenhed på badeværelset.

Se præsentation af MATRIX MEDIUM justerbar håndvask fra Pressalit

Accepter venligst alle cookies for at se denne video. Klik her for at ændre cookie-samtykke.

Accepter venligst alle cookies for at se denne video. Klik her for at ændre cookie-samtykke.

Se hvordan designet af håndvasken har betydning for bruger og hygiejne.

Ved vasken er de vigtigste ting at overveje:

 • Fleksibilitet i justeringen. Med en håndvask, der kan justeres i højden, kan vasken tilpasses til den enkelte borger.
 • Hygiejne. Løsningen skal være hygiejnisk, så personalet nemt kan yde effektiv rengøring.
 • Sikkerhed. Sikkerheden er vigtig på badeværelset, da det er her mange faldulykker finder sted.

For at imødekomme den enkelte borgers behov ved vasken, er den mest hensigtsmæssige løsning en fleksibel håndvask. En håndvask, der kan justeres, kan tilpasses den enkelte borger uden yderligere omkostninger.

En håndvask fra MATRIX-serien, der kan justeres i højden, vil for eksempel kunne tilpasses til både stående og siddende borgere.

Alle håndvaske i MATRIX-serien er højhygiejniske og har flere gode funktioner, der gør dem meget velegnede til ældre- og plejeboliger.

MATRIX SMALL håndvask fra Pressalit

Du kan se mere information om MATRIX SMALL håndvasken ved at klikke her.

Den ideelle håndvask til ældrebolig og plejebolig

Vælges en MATRIX SMALL eller MATRIX CURVE kan denne monteres på vores PLUS vaskeophæng. Med dette ophæng er der mulighed for både at justere højden samt sideværts regulere vasken. Dette kan især være en fordel på mindre badeværelser, idet håndvasken således nemt kan flyttes og spare plads i rummet.

Ligeledes er muligheden for at regulere vasken sideværts en fordel hos borgere med svære begrænsninger, idet personalet nemt kan flytte vasken – for eksempel hen til toilettet. Dermed kan borgeren spares for en eller flere forflytninger, hvilket også vil medføre mindre risiko for fald og arbejdsbelastninger for personalet.

PLUS-serien er generelt utrolig velegnet til badeværelser i ældreboliger og plejeboliger. Systemet er bygget op om den vandrette vægskinne, hvorpå hjælpemidlerne nemt kan påsættes uden værktøj af personalet selv. PLUS-systemet er således ideelt i forhold til budgetoptimering og fremtidssikring af badeværelserne, idet hjælpemidlerne kan flyttes rundt mellem badeværelserne efter behov eller tilkøbes, som der bliver brug for dem.

MATRIX CURVE håndvask fra pressalit

Se mere information om MATRIX CURVE håndvasken ved at klikke her.

Indretning ved toilettet

Omkring toilettet er der flere ting at være opmærksom på. Her skal især tænkes over:

 • Værdighed og selvhjulpenhed for borgeren
 • Arbejdsmiljø for personalet
 • Sikre forflytninger
 • Hygiejne
 • Brugervenlighed

Det ér mange ting, der skal tages højde for – men ved at vælge de rette hjælpemidler og løsninger kan området omkring toilettet faktisk godt opfylde alle behov. Og netop ved at opfylde alle behov med én løsning, fremtidssikres badeværelset, idet det vil kunne benyttes af borgere med forskellige udfordringer og fysiske- og mentale tilstande samt personale af forskellig statur.

Se præsentation af højdejusterbar toiletløsning fra Pressalit

Accepter venligst alle cookies for at se denne video. Klik her for at ændre cookie-samtykke.

Accepter venligst alle cookies for at se denne video. Klik her for at ændre cookie-samtykke.

Se demonstration af de fleksible fordele ved en toiletløfter, der kan justeres i flere dimensioner.

Sikkerheden øges med højdejusterbare toiletløsninger

Omkring toilettet er det en fordel at vælge højdejusterbare produkter. Det vil sikre nemmere forflytninger til og fra toilettet samt bidrage til, at borgere, der kan selv, også får muligheden for at gøre det. For eksempel vil en toiletløfter gøre det muligt for de borgere, som ellers skulle have støtte, at sætte og rejse sig fra toilettet uden hjælp, idet toilettet så kan justeres i højden, mens borgeren sidder på det.

Ligeledes er det en fordel med højdejusterbare toiletstøtter, for eksempel vores PLUS-toiletstøtter, idet justeringsmulighederne er en hjælp i forflytningerne for både borger og personale samt gør toiletbesøget mere behageligt for borgeren. Toiletstøtterne skal være stabile og have et godt greb, så borgeren kan føle sig tryg og sikker på toilettet.

Farver har stor betydning

Farver, kontraster og belysning er også noget, der er vigtigt at overveje omkring toilettet og i indretningen på badeværelset generelt. For eksempel kan hvide toiletstøtter og et hvidt toiletsæde være svært at se for brogere med demens, hvis væg, gulv eller sanitet også er hvidt. Vælg derfor et stabilt toiletsæde, der står i kontrast til de omkringliggende overflader samt toiletstøtter, der er nemme at se, så borgeren nemmere kan orientere sig.

Vil du have gode råd til, hvordan du kan gøre badeværelset demensvenligt? Læs om demensvenlig indretning her.

Højdejusterbar toiletløfter til gulvafløb fra Pressalit

Den justerbare toiletløfter kan løse flere behov. Se mere ved at klikke her.

Indretning i badet

I og omkring badet er det utrolig vigtigt at fokusere på brugerens værdighed og sikkerhed. Her skal der være mulighed for en værdig og komfortabel pleje, og samtidig skal sikkerheden være i top for både borger og personale. Det er netop i badet, at risikoen for faldulykker er størst, fordi det her ofte kan være glat og sværere at finde balancen.

Derfor er det vigtigt, at der er sikre håndgreb, som borgeren kan støtte sig op ad eller blot holde ved for at få følelsen af tryghed i en situation, som ellers kan være sårbar. Håndgrebene i vores PLUS-serie fås i forskellige udformninger, så de kan passe ind i de fleste baderum. Håndgrebene har et godt greb, som er sikkert at holde ved, selvom det bliver vådt, således det kan bruges som en stabil støtte i badesituationen.

Se præsentation af fordelene ved fleksible badløsninger

Accepter venligst alle cookies for at se denne video. Klik her for at ændre cookie-samtykke.

Accepter venligst alle cookies for at se denne video. Klik her for at ændre cookie-samtykke.

Den fleksible løsning i badeområdet giver sikker og hygiejnisk anvendelse.

Vandret vægskinne øger fleksibiliteten for brugeren

I badet vil det ligeledes være ideelt at installere den vandrette vægskinne. På vægskinnen kan et højdejusterbart PLUS brusesæde med ryglæn monteres, således der både er mulighed for sideværts og vertikal justering. Således kan der eksempelvis gøres plads til flere personer rundt om sædet, ligesom sædet kan rykkes tæt på væggen og håndgrebene, hvis der blot er behov for en plejeperson eller klappes op at frigive mere plads i badet.

Med brusesædet monteret på skinnen kan brusesædet naturligvis også blot flyttes, hvis der ikke er behov for det på det givne badeværelse. Muligheden for højdejustering forbedrer personalets arbejdsmiljø, idet de undgår de belastende arbejdsstillinger, som ellers kan gøre sig gældende i badesituationen.

Vandret vægskinne fra Pressalit

Se mere information om vores vandrette vægskinne ved at klikke her.

PLUS brusesæde 450, manuelt højderegulérbart

PLUS brusesæde 450, manuelt regulérbart. Se mere information ved at klikke her.

PLUS brusesæde 450, elektrisk højderegulérbart og sideværts regulérbart

PLUS brusesæde 450, elektrisk justerbart. Se mere information ved at klikke her.

Video - Få rådgivning om indretning af badeværelser til ældreboliger

Accepter venligst alle cookies for at se denne video. Klik her for at ændre cookie-samtykke.

Accepter venligst alle cookies for at se denne video. Klik her for at ændre cookie-samtykke.

Vil du vide hvordan dit projekt kan styrkes?

Vi deler gerne ud af vores specialiserede viden og mange års erfaring. Du kan få rådgivning og afklaring inden for blandt andet:

 • Retningslinjer og lovgivning
 • Optimering af forhold for plejepersonale
 • Indretning til skiftende brugerbehov
 • Seneste viden om hygiejniske løsninger

Klik her og bliv kontaktet

Indretningseksempel for badeværelse til ældrebolig og plejebolig

Indretningseksempel

Få inspiration i vores indretningseksempel og få specifikke produktforslag til ældreboliger og plejeboliger.

Se indretningseksempel

VR-eksempel på badeværelse i ældrebolig og plejebolig

Virtual reality

Bevæg dig rundt i vores virtuelle univers og få en klar ide om, hvordan badeværelset i ældreboliger og plejeboliger kan indrettes

Se VR-eksempel her

Vil du vide mere?

Vi håber, du har fået noget ud af at læse vores konkrete råd til, hvordan badeværelset i ældreboliger og plejeboliger indrettes mest hensigtsmæssigt for både borgere og plejepersonale med et fremtidssikret fokus.

Har du et konkret projekt, du har brug for sparring til, er du altid velkommen til at kontakte os – ligesom vi også meget gerne hører fra dig, hvis du har spørgsmål af mere generel karakter.