Job og karriere

Få overblik over job og karriere

Her kan du finde information om job og karriere hos os - hvordan det er at arbejde hos Pressalit, samt hvordan vi arbejder med begrebet karriere. Du kan blandt andet se ledige jobs, praktikstillinger, elev- og lærlingepladser eller studiejob.

Hos Pressalit vil du opleve, at den enkeltes udvikling ligger os meget på sinde, og at vi er en mangfoldig medarbejderskare, som arbejder sammen for at udvikle Pressalit. Mangfoldighed er et nøgleord for Pressalit, og vi arbejder aktivt med at favne en bred skare af mennesker i vores virksomhed.

I Pressalit er vores fire værdier et vigtigt fundament for udvikling af virksomheden. Her kommer det bl.a. til udtryk i vores første værdi, hvor vigtigt forskellighed og mangfoldighed er for os: Vi lytter – for i Pressalit respekterer vi andre mennesker og deres mening. Vi nyder anerkendelse for vores indsats og tror på, at vi finder styrke gennem forskellighed.”

Værdien "vi lytter" har dannet grundlag for formuleringen af en af de fem overskrifter i vores etiske kodeks; Code of Conduct. Her hedder det: ”Vi ønsker at afspejle et globalt samfund og har derfor øje for mangfoldighed i etnicitet, uddannelsesbaggrund, køn, religion, seksualitet, alder og arbejdsevne”.

Med udgangspunkt i dette princip har Pressalit formuleret et såkaldt "spektrum af mangfoldighed", som er et konkret værktøj, der sikrer, at alle afdelinger fremmer mangfoldighed. Bl.a. derfor arbejder vi aktivt med fleksjobbere, og ca 7% af Pressalits medarbejdere er ansat på særlige vilkår. Fra virksomhedens side har det været et bevidst valg at give mennesker med mindre arbejdsevne mulighed for at have en tilknytning til arbejdsmarkedet og være en del af en virksomhed, der gerne vil være mangfoldig.

I dag varetages blandt andet rengøring, køkken, reception og vedligeholdelse af vores grønne områder samt bygningsvedligehold af et internt team, der består af medarbejdere på fleksjob. Andre afdelinger i Pressalit har også ansatte i fleksjob.