Indretning med hjælpemidler

Indretning af handicaptoilettet kan betyde en mere selvstændig hverdag.

Tilgængelighed kræver viden

Planlægning af badeværelser med tilgængelighed for alle - eller handicapbadeværelser - kræver viden om både bygningsreglement og om brugernes adfærd og behov.

Samtidig vil man som planlægger - det være sig arkitekt, ingeniør, ergoterapeut eller privatperson - gerne lave et badeværelse, der udstråler varme, imødekommenhed, funktionalitet og komfort.

Pressalit har udarbejdet en tjekliste, som er god at have ved hånden i de indledende faser af en byggeproces. Tjeklisten stiller en række spørgsmål omkring brugeren, omkring arbejdsforhold for evt. pleje- og genoptræningspersonale samt til de fysiske rammer i byggeriet.

Gennemgå tjeklisten her

Få inspiration og vejledning i vores indretningsguide

Se VR-eksempler på tilgængelige badeværelser i vores SPACES-app.

Ved vasken

Sideforskydelig håndvask

 • Kan skabe plads til hjælper fx mellem vask og toilet
 • Kan give bedre arbejdsforhold, da vasken kan placeres, hvor det passer bedst i situationen (indenfor til- og afløbsslangernes rækkevidde)
 • Kan give brugere mulighed for at nå rindende vand siddende på toilettet

Højderegulerbar håndvask

 • Kan tilpasses både siddende og stående, høje og lave

Se en kort video om fordelene ved en løsning, hvor håndvasken både kan højdereguleres og flyttes sideværts.

Ved toilettet

Sideforskydelige toiletstøtter

 • Kan tilpasses både smalle og brede brugere
 • Kan flyttes hen som ekstrastøtte ved fx brusesædet

Højderegulerbare toiletstøtter

 • Kan tilpasses både høje og lave, stående og siddende brugere

Fastmonterede toiletstøtter

 • Kan være et både æstetisk og økonomisk godt valg for brugeren i en stabil situation

Se hvordan du kan gøre toiletbesøget mere komfortabelt og sikkert.

Ved bruseren

Sideforskydeligt brusesæde

 • Kan flyttes hen til hjørnet så den selvhjulpne bruger selv kan nå armatur og brusestang
 • Kan flyttes væk fra hjørnet og give arbejdsplads til hjælper på begge sider
 • Kan flyttes til side og give plads til stående brusebad
 • Kan flyttes for at skabe de bedste arbejdsbetingelser
 • Kan give mulighed for forflytning fra begge sider

Højderegulerbart brusesæde

 • Kan tilpasses højden på brugeren

Med brusesæde og -tilbehør fra PLUS-serien kan bruseområdet tilpasses alle.