Värderingar

Företag fungerar precis som människor

Du kan inte uppfinna ett företags värderingar. Många gör fel här. Vissa företag definierar sina värderingar efter hur de vill vara. Inte hur de faktiskt är. Det är därför som det finns en skillnad mellan vad de säger och vad de gör. Vi tycker inte att det är trovärdigt.

Vi tror att ett företags värderingar måste växa fram. De måste hittas. Vi hittade våra värderingar genom ett antal ansträngningar, formella och informella, och har delat upp dem i fyra grupper. Varje grupp motsvarar ett område som är viktigt för människors välmående: omsorg, erkännande, humor och mening. Områden som inte bara är nödvändiga för att människor ska trivas utan också för att ett företag ska växa.

Vi lyssnar – därför att på Pressalit respekterar vi andra människor och deras åsikter. Vi är stolta över erkännandet av våra ansträngningar och anser att vi finner styrka i mångfalden.

Vi ger och tar emot. Delar kunskap och erfarenhet. Tror på engagerade människor. I samspelet mellan medarbetaren och organisationen. I ett samarbete som alltid är redo att utmana status quo.

Vi har roligt - därför att utan lek och glädje sker ingen utveckling. Alla fantastiska idéer verkar till en början absurda, sa Einstein. Det är därför vi ger utrymme för att tänka utanför ramarna och ta risker. Vi vågar och vi uppskattar humor och kärleken till livet.

Vi agerar - medvetet. Vi föds innovativa. Trivs med förändring. Vet att vi lever av att skapa värde för våra kunder och våra kunders kunder. Genom vårt agerande ökar förtroendet för oss. Vi är fokuserade. Erkänner att vi mäts på resultat (och inte processer). Vi är alltid redo att förbättra saker som kan göras bättre.