Kvalitet och kvalitetskrav

Design av hög kvalitet handlar om att kombinera estetik, komfort och funktionalitet på samma gång.

Vår kvalitetskontroll fokuserar på människor och miljö. För Pressalit handlar kvalitet om mer än bara ord.

Under 60 år har det varit självklart för oss att använda material av hög kvalitet och våra metoder för forskning och utveckling är banbrytande.

Vi brukar säga "kvalitet är när kunden kommer tillbaka och inte produkten".

Pressalits kvalitets- och miljöpolicy

Pressalits kvalitetsmål är att utveckla, tillverka och marknadsföra funktionella och estetiskt tilltalande produkter som uppfyller kundernas och slutanvändares behov och förväntningar baserat på avtal som ingåtts för leveranser och tjänster. Vår företagsfilosofi innebär att våra produkter måste vara kända för förstklassig kvalitet och design. Som en del av detta åtar sig företaget att uppfylla obligatoriska krav när det gäller produktsäkerhet.

Vi måste erbjuda kunderna en professionell service som uppfyller deras behov och förväntningar. Kommunikationen med våra kunder och leverantörer måste vara tydlig och enkel så att det inte finns några tvivel om innehållet i våra avtal. Kontinuerliga kvalitetsförbättringar är en integrerad del av Pressalits verksamhet på alla nivåer. Våra inköp, vår produktion och våra leveranser är utformade så att våra produkter levereras i rätt kvalitet och kvantitet och i rätt tid. Vi informerar och utbildar alla våra anställda i mål, policys och rutiner för att skapa optimala förutsättningar för dem att utföra sitt arbete på ett kvalitetsmedvetet och effektivt sätt. Varje anställd strävar efter noll fel i nästa produktionssteg.

Företagets kvalitetsstyrningssystem utvecklas kontinuerligt i enlighet med den aktuella versionen av DS/EN ISO 9001 och är certifierat av ett ackrediterat certifieringsorgan.

Läs mer om våra kvalitetsstandarder

Vi erbjuder 10-års garanti

Kvalitet är mycket viktigt för Pressalit. Det är därför som vi ger 10 års garanti på din nya toalettsits. Vid klagomål måste du kontakta återförsäljaren eller butiken där du köpte sätet.

Pressalit ger 10-års garanti på din toalettsits när du visar upp ditt kvitto. Detta omfattar klagomål om material- och/eller produktionsfel och/eller funktionsfel som inträffar inom tio år. Garantin förutsätter korrekt användning och rengöring av toalettsitsen (vi förbehåller oss rätten att kontrollera detta på vår fabrik).

Pressalit skickar reservdelar eller byter ut toalettsitsen mot en likadan eller liknande modell.

Om färgen inte längre finns tillgänglig förbehåller sig Pressalit rätten att byta ut sitsen mot en motsvarande modell i vitt. Vid byte eller leverans av reservdelar förnyas eller förlängs garantiperioden för toalettsitsen inte.

Om det inte går att byta ut toalettsitsen har Pressalit rätt att istället återbetala inköpsbeloppet.

Garantier

m du är osäker på vad garantin täcker är du välkommen att kontakta oss.