Changing places – toalety publiczne dla osób z niepełnosprawnością

Park sportu i rekreacji w Winchester to przykład prawdziwie dostępnego centrum. Przy współpracy z pracownią LA Architects oraz Pressalit lokalne władze zrealizowały w tym obiekcie nie jedną ale aż pięć Changing Places – toalet dla osób z niepełnosprawnością o rozszerzonej funkcjonalności.

Pomieszczenia te umożliwią osobom o znacznym stopniu niepełnosprawności i ich opiekunom korzystanie z nowego centrum, zapewniając bezpieczne warunki do przebierania się i toalety przed i po skorzystaniu z atrakcji obiektu.

Kampania na rzecz Changing Places i Normy Krajowe – British Standard

Od 2006 roku krajowe normy w Wielkiej Brytanii-British Standard zawierają rekomendację Changing Places dla kluczowych przestrzeni i obiektów publicznych. Jednak ostatnio, od początku 2021 r., stały się one wymogiem prawnym w brytyjskich przepisach budowlanych dla wszystkich nowych dużych budynków użyteczności publicznej o określonym rozmiarze.

Aby stworzyć niezbędną przestrzeń dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności i ich opiekunów, Changing Places muszą mieć co najmniej 12 metrów kwadratowych i posiadać między innymi podnośnik sufitowy, leżankę o regulowanej wysokości w rozmiarze dla dorosłych umożliwiającą przewijanie i umycie oraz pełnowymiarową umywalkę, również z mechaniczną regulacją wysokości.

Centrum rekreacji dla każdego

Kiedy 40-letni kompleks River Park Leisure Centre musiał zostać zastąpiony, Rada Miejska Winchester skorzystała z okazji, aby zbudować nowy budynek publiczny, który byłby w pełni dostępny dla wszystkich członków społeczności.

Rada zademonstrowała swoje zaangażowanie na rzecz inkluzywności, realizując nie jedno wymagane Changing Place, ale pięć. Co więcej, trzy z pięciu takich łazienek posiadają z elektrycznie zasilane toalety Pressalit z regulacją wysokości, wybiegając ponad zalecenia British Standard.

Wspólnie z LA Architects Pressalit dostarczył pięć najlepszych w swojej klasie łazienek Changing Places.

Całość rozwiązania na które składają się widoczne elementy zapewnia elastyczność i użyteczność dla gości z niepełnosprawnością i ich opiekunów, ponieważ elementy te można dostosować do indywidualnych wymagań.

Co ważne, obiekt ten zapewnia wszystkim mieszkańcom Winchester, i jego okolic w hrabstwie Hampshire możliwość godnego i przyjaznego doświadczenia atrakcji centrum.

Co czyniło z Pressalit idealnego partnera w tym projekcie?

Peter Joyce, doradca ds. projektowania inkluzywnego w LA Architects, mówi:

"W LA zawsze staramy się wykraczać ponad spełnienie minimalnych wymagań lub przestrzeganie norm. Jeśli chodzi o znaczenie inkluzywności, staramy się zapewnić lepszy projekt i umożliwić godne życie pełne możliwości dla wszystkich."

Projekt ten ilustruje jedną z podstawowych wartości Pressalit, a mianowicie poprawę jakości życia osób z niepełnosprawnością i danie im swobody w działaniu i rozwoju pomimo wyzwań fizycznych.

Współpracując z Pressalit, Rada Miejska dostrzegła potrzebę aktywnego uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami w życiu społecznym i miejmy nadzieję, że Changing Places ośmielą osoby z niepełnosprawnością do przyjścia i korzystania z centrum na takich samych warunkach jak wszyscy inni.

Wyzwania

Celem przyświecającym tworzeniu nowego parku sportowo-rekreacyjnego w Winchester było stworzenie nowoczesnego i dostępnego obiektu dla wszystkich mieszkańców zarówno miasta, jak i okolic hrabstwa Hampshire.

Jednym ze sposobów, w jaki Rada chciała zademonstrować swoje zaangażowanie na rzecz integracji, było zapewnienie bezpiecznych przebieralni i toalet dla osób z większym stopniem niepełnosprawności i ich opiekunów.

Co więcej, nowy obiekt musiał nie tylko spełniać ale nawet wykraczać ponad zalecenia zawarte w normie brytyjskiej. Decyzja Rady Miasta Winchester, aby zainstalować w nowym budynku nie jedną, ale PIĘĆ toalet Changing Places, była kolejnym przykładem zaangażowania w osiągnięcie tego celu.

Rozwiązanie

Każda łazienka została wyposażona w dwuosiowy (X-Y) podnośnik sufitowy, leżankę umożliwiającą mycie i przebieranie osób dorosłych a także pełnowymiarową umywalkę- oba urządzenia posiadają regulację wysokości z napędem elektrycznym.

Dodatkowo w trzech z pięciu zrealizowanych toalet Changing Places zainstalowano toalety z elektryczną regulacją wysokości, których nie wymaga norma brytyjska.

Efekt

Wychodząc w ten sposób „naprzeciw i ponad” wymaganiom, Rada Miasta Winchester dała swoim mieszkańcom borykającym się z niepełnosprawnościami możliwość bardziej aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności, jednocześnie zapewniając ich opiekunom najkorzystniejsze środowisko działania.

Szkolenie personelu

Centrum Sportu i Rekreacji Winchester jest zarządzane i obsługiwane przez firmę zajmującą się centrami rekreacyjnymi Every Active, zaś Pressalit przeszkolił wszystkich kierowników zmian w zakresie nowych produktów.

Chcesz wiedzieć więcej?

Chętnie podzielimy się doświadczeniami z tej realizacji i wskażemy rozwiązania które sprawdzą się u Państwa.

Zapraszamy dokontaktu.