Fleksible løsninger i badeværelserne på Bytoften

Den selvejende institution Bytoften er et bo- og aktivitetscenter for voksne (ca. 18 – 60 år) med nedsat fysisk funktionsevne og/eller senhjerneskade. Samtidig med at centerets målsætning er at skabe et socialt og udviklingsorienteret miljø for beboerne, ønsker Bytoften også at være en attraktiv arbejdsplads med gode arbejdsforhold og høj faglig kvalitet.

Bytoften Bo- og Aktivitetscenter har til huse i et nybygget højhus. Her er 28 moderne to-rums lejligheder til rådighed, hvoraf de 22 anvendes til permanente botilbud. I stueplan findes et dagcenter, Oasen, samt træningssal til døgnafdelingens fysioterapi. Desuden findes der på 6. sal sanserum og træningsfaciliteter.

Udfordringen

At skabe funktionelle og komfortable badeværelser, der støtter op om de
forskelligartede behov hos institutio-
nens beboere. At sikre optimale arbejdsvilkår for institutionens personale.

Løsningen

Fleksible og ergonomiske løsninger med mulighed for justering både i højden og til siden. Fleksibiliteten sikrer optimale pladsforhold for de mobilitetshjælpemidler og eventuelle hjælpere, der måtte være behov for i rummet.

Effekten

Et skånsomt arbejdsmiljø, hvor korrekte arbejdsstillinger er mulige i kraft af løsningens fleksibilitet. En effektiv udnyttelse af badeværelsesarealet samt opfyldelse af myndighedernes krav til indretning.