Kvalitetskrav

Ved vores kvalitetsstyring står mennesker og miljø i centrum, for kvalitet er mere end bare et ord hos Pressalit.

I 60 år har det været en selvfølgelighed, at vi kun bruger materialer af høj kvalitet, og at der forskes og udvikles på en trendsættende måde.

Vores grundsætning er, at "kvalitet er, når kunden kommer tilbage og ikke produktet".

Pressalits kvalitet- og miljøpolitik

Det er Pressalit A/S’ kvalitetsmålsætning inden for gældende samfundskrav at udvikle, fremstille og markedsføre funktionelle og æstetisk tiltalende produkter, der opfylder kundernes og slutbrugerens behov og forventninger ud fra indgåede aftaler om leverancer og serviceydelser. Vores produkter skal være kendt for godt design og god kvalitet og være i overensstemmelse med virksomhedens idégrundlag. Virksomheden forpligter sig til, som et minimum, at overholde alle lovgivningsmæssige krav på produktsikkerhedsområdet.

Vores kunder betjenes hurtigt på et fagligt højt niveau, der svarer til kundens forventninger og behov. Kommunikationen med vores kunder og leverandører er klar og enkel, så der ikke opstår tvivl om aftalers indhold. Løbende kvalitetsforbedringer er en væsentlig del af ledelsesopgaven på alle niveauer.

Vores indkøb, produktion og forsendelse tilrettelægges, sådan at produkterne fremskaffes og leveres i rette kvalitet og mængde til aftalt tid. Vi informerer og uddanner den enkelte medarbejder om mål, politikker og procedurer for derigennem at skabe forudsætningerne for, at medarbejderen kan udføre sit job på en kvalitetsbevidst og effektiv måde. Enhver medarbejder stræber mod 0-fejl til næste led.

Virksomhedens kvalitetsstyringssystem videreudvikles i overensstemmelse med aktuel udgave af DS/EN ISO 9001 og certificeres af et akkrediteret certificeringsorgan.

Relateret indhold

Toiletsæder fra Pressalit har 10 års garanti

Garanti i særklasse

Den høje produktkvalitet i vores løsninger giver dig 10 års garanti på toiletsæder.

Læs mere om garanti

Pressalits grundige testforløb sikrer høj kvalitet

Test og dokumentation

For at sikre den bedste kvalitet gennemgår vores løsninger grundige testforløb.

Læs mere om test og dokumentation

Kontakt Pressalit for info om kvalitetskrav

Vil du vide mere?

Kontakt os gerne, hvis du har spørgsmål vedrørende kvalitet og kvalitetskrav.

Kontakt os her