CSR och Pressalit

Prestation och ansvar går hand i hand

Vi har alltid trott att det är viktigt att uppföra sig på ett korrekt sätt. På samma sätt har vi alltid trott på att engagera oss i samhället och miljön som vårt företag är en del av. Detta engagemang är djupt förankrat i Pressalits kultur och visar sig tydligt i Pressalits historia. Kort sagt så tror vi att prestation och ansvar går hand i hand.

Idag är vårt arbete med företagets sociala ansvar (Corporate Social Responsibility - CSR) och vårt särskilda fokus på FN:s världsmål djupt förankrat i företagets strategi och vår insats visar sig tydligt genom ett antal aktiviteter och partnerskap.