Kvalitet

Vi säkerställer hög kvalitet

Hos Pressalit handlar kvalitet om att ta ansvar. Vi följer vår kvalitetspolicy för att kunna leverera produkter som lever upp till gällande standarder för hjälpmedel. För oss är det viktigt att vi skapar de bästa förutsättningarna för ett mer tillgängligt liv med den livskvalitet detta innebär.

Oavsett vad vi gör strävar vi alltid efter att göra en skillnad för brukare och eventuella vårdare. Vi kompromissar inte med kvalitet och försöker konstant optimera kvaliteten på våra produkter. Vi tar ansvar för kvaliteten i våra produkter vilket speglas i vår garanti. Våra hjälpmedel har minst tre års garanti varav de flesta har en ännu längre garanti än så.

Testmetoder

Hos Pressalit testar vi givetvis våra produkter så att vi är helt säkra på att de håller även under de mest extrema förhållanden. Det innebär bland annat att vi utgår från produktens bortre gräns och därmed svagaste länk när vi utsätter den för våra hårda test. Vi vet att produkterna aldrig belastas lika hårt i praktiken som i våra testprogram, och därför kan vi alltid stå för den information vi ger.

Ladda ner vår testbroschyr

Här nedanför följer ett exempel på våra testmetoder på ett toalettarmstöd. Precis som framgår av informationen ökar gränsen för maximal belastning ju längre in man rör sig på produkten i dess förhållande till väggen.

Samtliga tester utförs på produkter som är monterade på en stabil vägg precis som Pressalit rekommenderar. Produkternas styrka är i sig inte beroende av väggtyp, men det är viktigt att tänka på att den totala lösningens hållbarhet och styrka naturligtvis påverkas av väggens konstruktion. Därför rekommenderar vi alltid att du förstärker väggen om den inte är stabil.

Dynamisk test

Vi testar produkterna dynamiskt genom att påverka dem vertikalt 10 000 gånger med ett tryck som varar i två sekunder. Viktangivelserna på produkterna anger hur många kilo produkten kan motstå på den yttre punkt där den är som svagast.

Statisk test

Våra produkter genomgår även ett statiskt test och därför vet vi exakt hur många kilo produkten håller för vid en konstant belastning i en minut. Precis som med de andra testerna handlar det om att påverka produkten där den är som svagast.

Sidledes test

Förutom ovanstående test genomgår toalettstöd och armstöd ett sidledes test som simulerar belastningen från exempelvis en rörelsehindrad person som förflyttar sig till och från en rullstol. Här testas produkten genom att man påverkar den vertikalt 10 000 gånger med ett tryck som varar i två sekunder.

TÜV

Vi testar själva våra produkter som ett led i utvecklingsprocessen, men utöver detta är vi väldigt stolta över att ha certifierats av det tyska testlaboratoriet TÜV SÜD. Alla våra PLUS-toalettstöd i skensystemet är certifierade av TÜV enligt ISO 17966-standarden.

Vad är ISO 17966?

Denna standard beskriver kraven och testmetoderna för hjälpmedel för användning för personlig hygien.

Vad är en TÜV certificering?

TÜV SÜD är ett ackrediterat testinstitut som testar alla slags hjälpmedel. En TÜV-certifiering innebär att en oberoende tredje part metodiskt utvärderar en produkt med tillhörande dokumentation enligt en viss standard.

Läs mere här

Produkter med TÜV certificering