Banen en carrières

Hier kunt u informatie vinden over banen en carrières bij ons

- hoe het is om voor Pressalit te werken, en hoe we omgaan met carrières. U kunt ook onze vacatures, stageplaatsen of studentenjobs doorbladeren.

Bij Pressalit zult u ervaren dat we veel waarde hechten aan individuele ontwikkeling en dat we een divers personeelsbestand hebben, dat we samenwerken aan de ontwikkeling van het bedrijf. Diversiteit is een sleutelwoord voor Pressalit en we werken actief aan het omarmen van een breed scala aan mensen in ons bedrijf.

Bij Pressalit zijn onze vier waarden een belangrijke hoeksteen voor de ontwikkeling van het bedrijf. Onze eerste waarde toont aan hoe belangrijk diversiteit voor ons is: "We luisteren - want bij Pressalit respecteren we andere mensen en hun mening. We genieten erkenning voor onze inspanningen en geloven dat we kracht vinden in onze verschillen."

Onze waarde "we luisteren" vormt de basis van een van de vijf hoofdstukken van onze ethische gedragscode. Hier wordt het genoemd: "We willen een mondiale samenleving weerspiegelen en hebben daarom oog voor diversiteit op gebied van etniciteit, opleiding, geslacht, religie, seksualiteit, leeftijd en vermogen om te werken

Op basis van dit principe heeft Pressalit een zogenaamd "spectrum van diversiteit" geformuleerd, een specifiek instrument dat ervoor zorgt dat alle afdelingen diversiteit stimuleren. Dat is een van de redenen waarom we actief met flexwerkers werken en waarom ongeveer 7% van de medewerkers van Pressalit onder speciale voorwaarden werken. Dit was een bewuste keuze van het bedrijf om mensen met verminderde vaardigheden de kans te geven om de banden met de arbeidsmarkt te onderhouden en tegelijkertijd deel uit te maken van een bedrijf dat diversiteit wil omarmen.

Tegenwoordig wordt onze schoonmaak, catering, receptie en tuin- en gebouwonderhoud uitgevoerd door een intern team bestaande uit flexwerkers. Andere afdelingen van Pressalit hebben ook medewerkers die in flexijobs werken.