Etik

Pressalit har siden 2002 været tilsluttet FNs initiativ Global Compact

Global Compact principperne indgår bl.a. i vores Code of Conduct, som er et sæt interne, etiske spilleregler, som alle medarbejdere skal kende og arbejde efter. I vores daglige arbejde bruger vi aktivt vores Code of Conduct, som er illustreret her på siden.

Principperne i Global Compact er også integrerede i vores arbejde med leverandører. Her ønsker vi at fastholde retningslinjer med hensyn til eksempelvis menneskerettigheder, børnearbejde, klima og arbejdsmiljø. Dette får større og større betydning, når vi køber ind på markeder, hvor danske standarder ikke er en selvfølge.

Vi ser ligeledes gerne, at vore leverandører er miljø- og kvalitetscertificerede. Vi stiller krav til, at vores leverandører som minimum opfylder hjemlandets love i alle henseender.