Tilgængelighed for alle

Alle fortjener en værdig og velfungerende tilværelse.

Værdig og velfungerende tilværelse

Tilgængelighed i boligen er en forudsætning for, at personer, der lever med et handicap, kan føre en velfungerende og værdig tilværelse. Dette forudsætter, at tilgængeligheden indarbejdes allerede fra projektfasen. Overordnet set skal du have mulighed for at færdes i hele boligen uanset din funktionsevne. Kørestol, rollator, stokke eller andre hjælpemidler bør ikke begrænse den almindelige daglige livsførelse.

Hos Pressalit har vi specialiseret os i at gøre køkkener og badeværelser tilgængelige for alle. Når vi udvikler vores fleksible løsninger, sker det ud fra et ønske om, at alle, uanset funktionsevne, skal have de bedste betingelser for at blive så selvhjulpne som muligt.
Produkter, der kan indstilles i højden og flyttes sideværts, gør det muligt at tilvejebringe de bedste betingelser for de daglige aktiviteter i henholdsvis bad og køkken.

Du kan altid få et godt råd om tilgængelighed hos Pressalit

Fleksibilitet på badeværelset

Fleksibiliteten i Pressalits indretningssystem til badeværelser er baseret på vandrette og lodrette vægskinner.

Vægskinnerne gør det muligt at indstille fx håndvask, brusesæde og toiletstøtter i højden, så det passer til dine behov. Samtidig kan produkterne flyttes vandret, og de kan altså placeres, hvor netop du har brug for dem.

Læs mere om det fleksible skinnesystem

Fleksibilitet i køkkenet

Pressalits hæve-/sænkekøkken er udviklet med henblik på at skabe stor fleksibilitet, så både stående og siddende brugere kan få optimale arbejdsbetingelser.

Løfteenhederne passer til langt de fleste typer bordplader og overskabe. De har et enkelt og tidløst design, de er lette og hurtige at montere og skaber øget funktionalitet og fleksibilitet i næsten enhver sammenhæng.

Læs mere om højdejustérbare køkkener

Fleksibilitet på puslepladsen

Det kan være tungt at pusle børn og unge med funktionsnedsættelser. Derfor må minimumskravet til et puslebord være, at det kan højdereguleres. På den måde kan man forebygge rygskader hos fx forældre og personale på institutioner.

Læs mere om puslebore

Hjælp til selvhjælp

Bedre muligheder for at klare dig selv i dit hjem.

Formålet med hjælp til selvhjælp er at forbedre dine muligheder for at klare dig selv og forbedre din generelle livskvalitet.

Hjælp til selvhjælp symboliserer et liv, hvor du i høj grad er uafhængig, og hvor du i høj grad selv kan gøre en forskel i dit eget liv. Det vil betyde færre hjælpere i det daglige eller færre situationer, hvor du har brug for en hjælpende hånd fra andre.

Hjælp til selvhjælp handler om indretning

Helt konkret kan hjælp til selvhjælp betyde, at hvis du får tilpasset dit hjem til dine behov vil mange forhold i den daglige livsførelse blive lettere. I køkkenet kan du bl.a. selv stå for madlavningen, hvis du selv kan indstille dine borde og skabe i højden, så de passer til dine behov.

Du kan også klare flere ting på badeværelset på egen hånd, da såvel hjælpemidler som hygiejneartikler kan placeres inden for rækkevidde i forhold til dine behov.

Du kan overordnet set føle dig mere tryg og selvstændig i dit eget hjem, hvis du skaber muligheden for hjælp til selvhjælp.

Lær at hjælpe dig selv

Én form for hjælp til selvhjælp er at købe og installere forskellige hjælpemidler, som på hver sin måde kan afhjælpe og støtte dig i hjemmet.

Der er også ting, du selv kan gøre, for at få dit hjem til at arbejde sammen med dig for at opnå selvstændighed. Indretningen af dit hjem bør være så enkel, at du med lethed kan komme rundt uden at møde forhindringer. Ligeledes bør du så vidt muligt placere nødvendigheder, og andre ting du bruger i hjemmet, hvor du let har adgang til dem, for på den måde at mindske situationer hvor du skal have hjælp.

Et aktivt liv har vi alle ret til, hvilket kan hjælpes på vej gennem hjælpen til selvhjælp. Hvad end du er ved at blive ældre, har nedsat funktionsevne eller et handicap, støtter Pressalit op om at hjælpe med til at bevare værdigheden i hverdagen.