Love og regler for indretning af badeværelse

Mange år i branchen har givet os stor erfaring med de forskellige love og regler inden for handicaptilgængelighed og bebyggelse, og følger derfor altid landets standarder.

Vi har udarbejdet en indretningsguide, hvor du finder god inspiration til indretning, samt reglerne for hvor og hvordan hjælpemidler skal installeres, så det både følger landets standarder og samtidig sikrer bedst mulige forhold for bruger og hjælper.

Læs vores indretningsguide med love og regler

Vi tilbyder gerne assistance og rådgivning til tegning og skitsering og kan svare på spørgsmål, så løsningen kan overholde de gældende standarder.

Kontakt os


Pressalit efterlever FN's handicapkonvention som sikrer, at personer med handicap fuldt ud kan nyde samme menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder som andre.

  • Frihed til at træffe egne valg og være uafhængig af andre personer
  • Ikke-diskrimination
  • Fuld og effektiv deltagelse og inklusion i samfundslivet
  • Respekt for forskellighed og accept af personer med handicap som en del af den menneskelige mangfoldighed