Fritvalgsordningen

Frit valg af hjælpemidler med Fritvalgsordningen.

Har du eller dit barn et handicap, eller er du ældre med en varig nedsat funktionsevne, kan du søge tilskud til hjælpemidler, forbrugsgoder og til nødvendig boligindretning.

Når du er blevet bevilliget et hjælpemiddel, giver Fritvalgsordningen dig visse muligheder for selv at vælge, hvor du køber dit hjælpemiddel. I stedet for det af kommunen foreslåede hjælpemiddel, kan man vælge et produkt fra en privat forhandler.

Fritvalgsordningen giver dig ret til at få refunderet et beløb svarende til den pris, kommunen kunne have anskaffet hjælpemidlet til, og det må ikke være identisk med det hjælpemiddel, som kommunen kan skaffe.

Vi kan hjælpe dig med fritvalgsordningen

Nedenfor er der link til steder, hvor man kan læse mere om Fritvalgsordningen. Der er også link til selve "Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven".

Hjælpemidler og forbrugsgoder på borger.dk

Socialstyrelsen "Om hjælpemidler"

Læs bekendtgørelsen