En sund investering

Fleksible løsninger som en langsigtet investering

Løsninger der holder

Hos Pressalit tror vi på vigtigheden af at levere løsninger, som ikke kun har fleksibiliteten til at dække varierende behov, men også er en sund investering - nu og i fremtiden. Nedenfor ses nogle vigtige parametre, som udgør de væsentligste argumenter for at investere i en fleksibel løsning.

Bedre arbejdsmiljø Forbedret arbejdsmiljø

Med Pressalits løsninger er det muligt at begrænse fx vrid- og løfteskader hos plejepersonale ved håndtering plejer og bruger imellem. Herved spares omkostninger i form af færre sygedage hos personale, og man opnår en tryg håndtering af brugerne.

Øget selvhjulpenhed Øget selvhjulpethed

Ved hjælp af den unikke fleksibilitet, som muliggør tilpasning af indretning efter brugerens behov, kan graden af selvhjulpenhed i badeværelset øges. Herved spares omkostninger til personale, og fleksibiliteten gør, at hvert badeværelse kan benyttes af flere brugere, uden man behøver gå på kompromis med funktionaliteten.

Færre ændringer Færre krav til ændringer

Mange steder - på plejehjem, sygehuse og i ældreboliger m.v. - vil badeværelser over tid skulle benyttes af mange forskellige brugere. Med et monteret skinnesystem fra Pressalit kan indretningen nemt og hurtigt ændres uden bygningsmæssige indgreb.

Optimeret rumudnyttelse Optimeret rumudnyttelse

Ved hjælp af den fleksibilitet, som skinneløsningen skaber, kan indretningen af de enkelte baderum optimeres. De enkelte elementer i hhv. bruse-, vaske- og toiletområdet af badeværelset kan flyttes i forhold til hinanden og derved skabe den plads, der er nødvendig for at sikre optimale forhold og plads for hjælper, mobilitetshjælpemidler og lignende.