Rådgivning og inspiration

Få inspiration og rådgivning om indretning af badeværelset

Indretning kræver viden

Der er mange forskellige elementer i spil når et handicapbadeværelse skal indrettes og det kan til tider virke uoverskueligt. Vi har samlet de vigtigste informationer, love og regler, så løsningen bliver optimal for både bruger og en eventuel hjælper.

Læs mere her

Cases og referencer

Musholm

Musholm - Ferie, Sport og Konference ved Korsør er et af Danmarks få feriecentre målrettet til mennesker med funktionsnedsættelse.
Gå til case

Bytoften

Den selvejende institution Bytoften er et bo- og aktivitetscenter for voksne med nedsat fysisk funktionsevne og/eller senhjerneskade.
Gå til case

Albertshøj

Plejecentret Albertshøj er blevet til i samspil mellem bl.a. medarbejdere, ledelse, JJW Arkitekter, Pressalit og Albertslund Kommune.
Gå til case

Marienlund

Pressalit og Silkeborg Kommune har arbejdet sammen om et sideværts-justerbart toilet.
Gå til case

Nymosehave

Plejecentret Nymosehave i Gentofte har i 2011 taget 20 nye lejligheder i brug og råder nu over 93 boliger.
Gå til case

Lauras badeværelse

Et privat badeværelse, der giver mulighed for uafhængighed og selvstændighed.
Gå til case